سوالات متداول

لیست پرسش و پاسخ‌های متعدد

شرایط شرکت در مسابقه زوجینو چیست؟
آیا شرایط سنی خاصی برای شرکت کنندگان وجود دارد؟
چگونه می توانیم به عنوان تماشگر در برنامه حاضر شویم؟
ضبط هر قسمت چقدر زمان می برد؟
آیا شرکت کنندگان می توانند همراه داشته باشند؟
سوالات مسابقه در چه حوزه ای است و شرکت کنندگان بایستی از چه توانایی هایی برخوردار باشند؟
در هر مرحله چند آیتم برای رقابت وجود دارد؟
آیا امکان حضور زوجین به همراه فرزند یا فرزندانشان وجود خواهد داشت؟